كيك شامي - ظرف طلقی

كيك شامي - ظرف طلقی


بیعانه : 300,000 ریال
مشخصات
نوع ظرف طلقی
وزن ظرف خالی (گرم) 120
ابعاد ظرف (میلیمتر) قطر 250
قیمت ظرف خالی (ریال) 21,000
نوع چیدمان قابی
وزن تقریبی محصول بدون ظرف (گرم) 1800
قیمت تقریبی محصول با ظرف (ریال) 450,000
شرایط نگهداری در جای خشک و خنک نگهداری شود - دور از تابش نور خورشید قرار دهید - جهت نگهداری طولانی مدت قاب را طوری در کیسه نایلونی پیچیده ودر فریزر قرار دهید که هوای فیریزر در داخل آن نفوذ نکند - برای نگهداری کوتاه مدت پس از هر بار مصرف قاب را طوری داخل کیسه نایلونی قرار دهید ودر یخچال نگه داری نمائید که هوای یخچال به داخل آن نفوذ نکند.