انواع شیرینی ها

««« توجه »»»

ارسال سفارشات به سراسر کشور فراهم می باشد.

سفارشات مقصد شهر یزد که از ساعت  13:00 به بعد ثبت شوند ارسال آنها به روز کاری بعد موکول خواهد شد.
ارسال سفارشات با پیک فقط برای شهر یزد فراهم می باشد که با توجه به زمان ثبت سفارش در دو بازه زمانی 11:30 الی 14:00 و 17:30 الی 18:30 توزیع خواهد شد.
سفارشات مقصد یزد به صورت تلفنی تا ساعت 18:00 پذیرفته می شود و شماره تماس جهت سفارش تلفنی  35255510 می باشد.
سفارشات سایر استانها که از ساعت 12:30 ظهر به بعد ثبت شوند ارسال آنها به روز کاری بعد موکول خواهد شد.
سفارشاتی که در روزهای تعطیل رسمی ثبت شوند ارسال آنها به روز کاری بعد موکول خواهد شد.
با توجه به روند توزیع اداره پست در شرایط کنونی کرونا، زمان تقریبی تحویل سفارش برای استان تهران 2 الی 3 روز کاری ، برای مراکز استانها 5 روز کاری و برای سایر شهرستان ها 8 روز کاری می باشد.